2014-02-23

Vernissage, Köping 5 april

Tillsammans med Ami Sandström och Graham Ainscough

Utställning  5-11 april 2013

Gallery Quirinus
Torggatan 11
73132 Köping